Komu nije za slogu, taj je proti Bogu.


komu-nije-za-slogu-taj-proti-bogu
hrvatske poslovicekomunijezaslogutajprotibogukomu nijenije zaza slogutaj jeje protiproti bogukomu nije zanije za slogutaj je protije proti bogukomu nije za slogutaj je proti bogu

Komu nije svetovati, onom nije ni pomodiTko proti vetru pljuje, popljuvat de se.Ako služiš Bogu radi večnog blažehstva, onda služiš sebi a ne Bogu.Vera čovekova nije drugo nego otvaranje vrata duše i dopuštenje Bogu da uđe!Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.