Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka. - Činija Citata

Koliko je od zemlje do neba,toliko je od čoveka do nečoveka.


koliko-od-zemlje-do-nebatoliko-od-oveka-do-neoveka
srpske poslovicekolikoodzemljedonebatolikočovekanečovekakoliko jeje odod zemljezemlje doje odod čovekačoveka dodo nečovekakoliko je odje od zemljeod zemlje doje od čovekaod čoveka dočoveka do nečovekakoliko je od zemljeje od zemlje doje od čoveka dood čoveka do nečovekakoliko je od zemlje doje od čoveka do nečoveka

Začas stignemo od večeri do jutra. A od jutra do večeri treba dugo i naporno putovati.Od recena do stvorena kao od lista do korijena.Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo.Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao – do zemlje bih se naživeo.Stupila sam na funkciju sa jednom namerom – da Britaniju od zavisnog dovedem do samostalnog društva; iz ’dajte mi’ do ’uradite sami’ nacije.Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj.