koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…


koliko-god-se-trudio-nikada-neces-uspetipotrebno-samo-malo-da-bi-moju-ljubav-dobitine-krivi-sebe-jer-neces-uspeti-mene-nikad-neces-osvoiti
kolikogodsetrudionikadanecesuspetipotrebnosamomalodabimojuljubavdobitinekrivisebejeruspetimenenikadosvoiti…koliko godgod sese trudiotrudio nikadanikada necesje samosamo malomalo dada bibi mojumoju ljubavkrivi sebesebe jerjer necesneces uspetiuspeti menemene nikadnikad neceskoliko god segod se trudiose trudio nikadatrudio nikada necesje samo malosamo malo damalo da bida bi mojubi moju ljubavkrivi sebe jersebe jer necesjer neces uspetineces uspeti meneuspeti mene nikadmene nikad neceskoliko god se trudiogod se trudio nikadase trudio nikada necesje samo malo dasamo malo da bimalo da bi mojuda bi moju ljubavkrivi sebe jer necessebe jer neces uspetijer neces uspeti meneneces uspeti mene nikaduspeti mene nikad neceskoliko god se trudio nikadagod se trudio nikada necesje samo malo da bisamo malo da bi mojumalo da bi moju ljubavkrivi sebe jer neces uspetisebe jer neces uspeti menejer neces uspeti mene nikadneces uspeti mene nikad neces

I kad me budes zeleo neces me imati #acoOnaj osecaj kad neces da izadjes iz kuce jel se osecas debeloSamo zelim jedno … MISLI NA MENE kada nisam raspolozena, zagrli me, reci mi da sam tvoja jedina i da me NIKADA neces zameniti za drugu, RECI BILO STA STO ...Ako se ne kockaš, nikad nećeš uspeti.Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti.Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.