Koji svojoj kapi dobra nemisli, kako de drugom dobar biti


koji-svojoj-kapi-dobra-nemisli-kako-de-drugom-dobar-biti
hrvatske poslovicekojisvojojkapidobranemislikakodedrugomdobarbitikoji svojojsvojoj kapikapi dobradobra nemislikako dede drugomdrugom dobardobar bitikoji svojoj kapisvojoj kapi dobrakapi dobra nemislikako de drugomde drugom dobardrugom dobar bitikoji svojoj kapi dobrasvojoj kapi dobra nemislikako de drugom dobarde drugom dobar bitikoji svojoj kapi dobra nemislikako de drugom dobar biti

Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom.Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.Bodibilding sam napustio onog trenutka kada sam shvatio da sam dostigao najdalju granicu do koje mogu da idem. Isto će biti i sa mojom filmskom karijerom. Kada osetim da je pravi trenutak, posvetiću se služenju svojoj zemlji. Smatram da je najveća čast služiti svom narodu i svojoj zemlji.Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.