Ko zna laskati, zna i klevetati. - Činija Citata

Ko zna laskati, zna i klevetati.


ko-zna-laskati-zna-i-klevetati
napoleon bonapartakoznalaskatiklevetatiko znazna laskatizna ii klevetatiko zna laskatizna i klevetati

Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!Ko se zna bojati, zna i opasnosti izbegavati.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Ko čita zna mnogo, ko zapaža zna još više.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ko živi bez dece ne zna za žalost; ko umire bez dece ne zna za radost!