Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga! - Činija Citata

Ko zna i zna da zna – mudar je- sledite ga!


ko-zna-i-zna-da-zna-mudar-sledite-ga
konfučijekoznadamudarsleditegako znazna ii znazna dada znazna –– mudarmudar jesledite gako zna izna i znai zna dazna da znada zna –zna – mudar– mudar jeko zna i znazna i zna dai zna da znazna da zna –da zna – mudarzna – mudar jeko zna i zna dazna i zna da znai zna da zna –zna da zna – mudarda zna – mudar je

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Ko se zna bojati, zna i opasnosti izbegavati.Ko zna laskati, zna i klevetati.Ko čita zna mnogo, ko zapaža zna još više.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Budala misli da je mudar, mudar čovek zna da je budala.