Ko večeru odbija, celu noć se previja.


ko-veeru-odbija-celu-no-se-previja
Đovani bokačokovečeruodbijacelunoćseprevijako večeruvečeru odbijacelu noćnoć sese previjako večeru odbijacelu noć senoć se previjacelu noć se previja

Doćiću ti u snovima i zajebavati te celu noć! :)Ko je rekao da je noć za spavanje?Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Mnogo je misli, pesama, slavopojki, hramova podignuto u slavu znanja. Svaki bukvar počinje pesmicom: Znanje je snaga, znanje je moć, učite deco dan i noć. Međutim, učite deco dan i noć - pa ćete videti kako ćete proć.Kad se siromah ženi, i noć je kratka.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.