Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.


ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno
konfučijekouljudanprekomerepostajedosadankooprezanizgledaplaljivkoodvažanuzrokujeneredkoiskrendelujeokrutnoko jeje uljudanuljudan prekopreko mereje oprezanoprezan prekopreko mereje odvažanodvažan prekopreko mereje iskreniskren prekopreko meredeluje okrutnoko je uljudanje uljudan prekouljudan preko mereje oprezan prekooprezan preko mereje odvažan prekoodvažan preko mereje iskren prekoiskren preko mere

Ko pravdu kazuje, gone ga preko devet sela.Ko svoj ideal postigne, on upravo time ide preko njega korak dalje.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Bolje da te gledaju preko, nego da gledaju preko tebe.Kada te nešto iznad svake mere ljuti, seti se koliko je prolazan ljudski život.Svi žele pažnju, samo slavni u tome ponekad nemaju mere.