Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. - Činija Citata

Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi.


ko-u-ljubavi-oekuje-samo-sreu-taj-nema-pojma-o-ljubavi
pearl s. buckkoljubaviočekujesamosrećutajnemapojmaljubaviko uu ljubaviljubavi očekujeočekuje samosamo srećutaj nemanema pojmapojma oo ljubaviko u ljubaviu ljubavi očekujeljubavi očekuje samoočekuje samo srećutaj nema pojmanema pojma opojma o ljubaviko u ljubavi očekujeu ljubavi očekuje samoljubavi očekuje samo srećutaj nema pojma onema pojma o ljubaviko u ljubavi očekuje samou ljubavi očekuje samo srećutaj nema pojma o ljubavi

Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.Sretna ljubav nema svoje priče. Postoje samo romani o smrtnoj ljubavi, o onoj koju ugrožava i osuđuje sam život. Zapadni se lirizam ne zanosi ni čulnim užicima, niti plodnom bračnom slogom. I pisce i čitaoce mnogo više zanosi ljubavna strast negoli ispunjenje ljubavi.Ko ljubi zbog ljubavi, taj je slep.Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Ko se o mlijeko opeče, taj i u jogurt duva.