Ko silno ljubi, silan strah ga mori, a strah kad raste, jače ljubav gori.


ko-silno-ljubi-silan-strah-ga-mori-a-strah-kad-raste-jae-ljubav-gori
vilijam Šekspirkosilnoljubisilanstrahgamorikadrastejačeljubavgoriko silnosilno ljubisilan strahstrah gaga moristrah kadkad rastejače ljubavljubav goriko silno ljubisilan strah gastrah ga moria strah kadstrah kad rastejače ljubav gorisilan strah ga moria strah kad raste

Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo. To je neki neobjašnjivi strah, i ne vrijedi ni da ga prevodimo u riječi. Možda je to strah od prezira, od neprihvatanja, strah da se ne prekine čarolija. Izgleda smješno, ali je tako.Nije muškarca strah da se veže za jednu ženu, strah ga je da ne izgubi sve ostale.Klaustrofobija…to je strah od zatvorenog prostora. Npr. kada krenes u kafanu i uhvati te strah da je zatvorena. :))U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše.Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja.Žena se pretvara i laže, i kad ljubi, i kad ne ljubi.