Ko se tuče taj se voli.


ko-se-e-taj-se-voli
bosanske poslovicekosetučetajvoliko sese tučetuče tajtaj sese voliko se tučese tuče tajtuče taj setaj se voliko se tuče tajse tuče taj setuče taj se voliko se tuče taj sese tuče taj se voli

Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi.Ko tuče svoju ženu, taj je poput onoga koji udara po vreći brašna; sve što je dobro u njoj- izlazi, a što je loše- ostaje.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ko se previše približi ženama, taj se oprži; ko se previše udalji, taj se smrzne.Ko prijatelja tumači i analizira, taj ga ne voli.Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je.