Ko se boji Vuka, ostaće nepismen.


ko-se-boji-vuka-ostae-nepismen
simo popovićkosebojivukaostaćenepismenko sese bojiboji vukaostaće nepismenko se bojise boji vukako se boji vuka

Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine.Ko se boji, napola je pobedjen.Ko se boji siromaštva nije dostaojan izobilja.Ko se boji patnje, pati od straha.Ko se boji kazne, ne postaje tako lako zao.Ko se stalno boji smrti, pokojnik je medju živima.