Ko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu.


ko-savr-u-ljubavi-savr-u-duhovnom-ivotu
toma akvinskikosavrenljubaviduhovnomživotuko jeje savršensavršen uu ljubavisavršen jeu duhovnomduhovnom životuko je savršenje savršen usavršen u ljubavisavršen je uje u duhovnomu duhovnom životuko je savršen uje savršen u ljubavisavršen je u duhovnomje u duhovnom životuko je savršen u ljubavisavršen je u duhovnom životu

Imala je onaj poseban način gledanja u oči. On nije bio ni stidljiv ni seksi. Bio je savršen.Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više.Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.