Ko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu.


ko-savr-u-ljubavi-savr-u-duhovnom-ivotu
toma akvinskikosavrenljubaviduhovnomživotuko jeje savršensavršen uu ljubavisavršen jeu duhovnomduhovnom životuko je savršenje savršen usavršen u ljubavisavršen je uje u duhovnomu duhovnom životuko je savršen uje savršen u ljubavisavršen je u duhovnomje u duhovnom životuko je savršen u ljubavisavršen je u duhovnom životu

Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste.Imala je onaj poseban način gledanja u oči. On nije bio ni stidljiv ni seksi. Bio je savršen.Prestao je večni rat prirode i čoveka. Čim je shvatio svoju moć, čovek se prema prirodi počeo ponašati kao prema slučajnoj i nesnosnoj rogobatnosti u uređenom poretku veštačkih stvari, u svetu vlastitih proizvoda, koji bi, inače, bez prirode bio savršen.Voda je simbol ženske moći, moći koju ni jedan muškarac,  koliko god prosvećen, ili savršen bio ne može dokučiti.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!