K’o rano rani,mnogo mu se spava… :-D


ko-rano-ranimnogo-mu-se-spava-d
k’oranoranimnogomusespava…k’o ranomu sese spava…mu se spava…

Ko rano rani, ima velike šanse da mu penzioner nije dodirnuo hleb !!!Ko rano rani, dvije sreće grabi.Tko rano rani, dvije srede grabi.Tko rano rani,dvije sreće grabi.Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Šta radi ciga??Danju spava, a noću diže tengove :D