K’o rano rani,mnogo mu se spava… :-D


ko-rano-ranimnogo-mu-se-spava-d
k’oranoranimnogomusespava…k’o ranomu sese spava…mu se spava…

Ko rano rani, dvije sreće grabi.Tko rano rani,dvije sreće grabi.Tko rano rani, dvije srede grabi.Ko rano rani, ima velike šanse da mu penzioner nije dodirnuo hleb !!!Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Vrijeme rani, al’ i ljedi.