Ko priznaje, pola mu se prašta. - Činija Citata

Ko priznaje, pola mu se prašta.


ko-priznaje-pola-mu-se-pra
srpske poslovicekopriznajepolamusepratako priznajepola mumu sese praštapola mu semu se praštapola mu se prašta

Subotom se svaka greška prašta :)))Ko s davlom tikve sadi o glavu mu se razbijajuKo s đavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju.Ko se bez nekog odredjenog uzroka smeje, treba mu još vaspitanja.Pričaće ti jednom svašta, boljima se teško prašta.Ko kupuje što mu ne treba, prodavat će što mu treba.