Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi. - Činija Citata

Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi.


ko-previe-gleda-koji-vetar-duva-nikad-nee-sejati-saditi
francuske poslovicekopreviegledakojivetarduvanikadnećesejatisaditiko previšepreviše gledagleda kojikoji vetarvetar duvanikad nećeneće nini sejatisejati nini saditiko previše gledapreviše gleda kojigleda koji vetarkoji vetar duvanikad neće nineće ni sejatini sejati nisejati ni saditiko previše gleda kojipreviše gleda koji vetargleda koji vetar duvanikad neće ni sejatineće ni sejati nini sejati ni saditiko previše gleda koji vetarpreviše gleda koji vetar duvanikad neće ni sejati nineće ni sejati ni saditi

Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati.Tako je to sa lovom. Ne možeš je imati ni previše ni premalo. Nikad tako puno da je ne bi poželeo još, i nikad tako malo da ne bi moglo biti i manje. To pouzdano znam.Ko može da pliva, a želi da leti, doživeće da neće moći ni da pliva ni da leti.uz’ moravu vetar duvaaaa, nocas meni devojka duva. hahahahaha :D…Ja nikog ne mrzim, pa čak ni onoga ko mi je nanio bol, jer postoji neko i iznad Nas… Ko sve gleda, pa nek’ sudi On!…Narod će sam sebi pisati presudu; neće mu je pisati ni frak ni mantija.