Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.


ko-pije-vino-ne-poznaje-njegovu-tetnost-ko-ga-ne-pije-ne-poznaje-njegove-koristi
japanska poslovicakopijevinonepoznajenjegovutetnostkogapijenjegovekoristiko pijepije vinone poznajepoznaje njegovunjegovu štetnostko gaga nene pijene poznajepoznaje njegovenjegove koristiko pije vinone poznaje njegovupoznaje njegovu štetnostko ga nega ne pijene poznaje njegovepoznaje njegove koristine poznaje njegovu štetnostko ga ne pijene poznaje njegove koristi

Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru.Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga.Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.