Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi.


ko-pije-vino-ne-poznaje-njegovu-tetnost-ko-ga-ne-pije-ne-poznaje-njegove-koristi
japanska poslovicakopijevinonepoznajenjegovutetnostkogapijenjegovekoristiko pijepije vinone poznajepoznaje njegovunjegovu štetnostko gaga nene pijene poznajepoznaje njegovenjegove koristiko pije vinone poznaje njegovupoznaje njegovu štetnostko ga nega ne pijene poznaje njegovepoznaje njegove koristine poznaje njegovu štetnostko ga ne pijene poznaje njegove koristi

To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje.Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije.Nije krivo vino nego onaj koji pije.Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.Žena poznaje lice čovjeka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.