Ko okleva, već je napola izgubio igru.


ko-okleva-ve-napola-izgubio-igru
nemačka poslovicakooklevavećnapolaizgubioigruko oklevaveć jeje napolanapola izgubioizgubio igruveć je napolaje napola izgubionapola izgubio igruveć je napola izgubioje napola izgubio igruveć je napola izgubio igru

Ko se boji, napola je pobedjen.Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti.Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi.Ako si polovinu izgubio i onda prestao igrati, već si dosta dobio!Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.