Ko nije ništa pretrpio ne sme me savetovati.


ko-nije-pretrpio-ne-sme-me-savetovati
sofoklekonijenitapretrpionesmemesavetovatiko nijenije ništaništa pretrpiopretrpio nene smesme meme savetovatiko nije ništanije ništa pretrpioništa pretrpio nepretrpio ne smene sme mesme me savetovatiko nije ništa pretrpionije ništa pretrpio neništa pretrpio ne smepretrpio ne sme mene sme me savetovatiko nije ništa pretrpio nenije ništa pretrpio ne smeništa pretrpio ne sme mepretrpio ne sme me savetovati

Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Ko želi pomiriti ljubavnike ne sme štediti suze.Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad.Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Ako me ne poznaješ, ne sudi mi. Niko nije rekao da me moraš voleti.