Ko ne rizikuje, nema izgleda da dobije. - Činija Citata

Ko ne rizikuje, nema izgleda da dobije.


ko-ne-rizikuje-nema-izgleda-da-dobije
napoleon bonapartakonerizikujenemaizgledadadobijeko nene rizikujenema izgledaizgleda dada dobijeko ne rizikujenema izgleda daizgleda da dobijenema izgleda da dobije

Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno.Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti.U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.Onaj ko nije dovoljno hrabar da rizikuje neće postići ništa u životu.