Ko ne poštuje tudju radost, nije je ni sam vredan.


ko-ne-potuje-tudju-radost-nije-sam-vredan
nemačka poslovicakonepotujetudjuradostnijesamvredanko nene poštujepoštuje tudjutudju radostnije jeni samsam vredanko ne poštujene poštuje tudjupoštuje tudju radostnije je nije ni samni sam vredanko ne poštuje tudjune poštuje tudju radostnije je ni samje ni sam vredanko ne poštuje tudju radostnije je ni sam vredan

Ko ne poštuje reč mrtvaca i sam je mrtav.Nekada sam toliko vredan da me ni Master Card ne moze platiti…Čovek mora da nauči da poštuje svoje uspomene i da u njima pronalazi radost, a ne bol.Ko upozna radost ne uspeva više živeti sa tugom bez protesta.Spavao sam i sanjao kako je život radost. Probudio sam se i otkrio kako je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.Ako čovek nije otkrio nešto za što je spreman umreti, nije vredan življenja.