Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.


ko-ne-plati-na-mostu-platie-na-upriji
srpske poslovicekoneplatinamostuplatićećuprijiko nene platiplati nana mostuplatiće nana ćuprijiko ne platine plati naplati na mostuplatiće na ćuprijiko ne plati nane plati na mostuko ne plati na mostu

Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Život je samo most. Ne gradi kuću na mostu.Ko ne plati rukom,on će dušom.Vlada koja krade od Petra da plati Pavlu uvek može da računa na Pavlovu podršku.