Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.


ko-ne-plati-na-mostu-platie-na-upriji
srpske poslovicekoneplatinamostuplatićećuprijiko nene platiplati nana mostuplatiće nana ćuprijiko ne platine plati naplati na mostuplatiće na ćuprijiko ne plati nane plati na mostuko ne plati na mostu

Ko ne plati rukom,on će dušom.Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Život je samo most. Ne gradi kuću na mostu.Vlada koja krade od Petra da plati Pavlu uvek može da računa na Pavlovu podršku.Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini.Ovo je kuća ljubavi, a ne dom tvoga oca ili tvojih sestara. Ko glavu svoju odsijeca, na tle je stavlja, taj stječe pravo na ulaz. Da, ko glavu odsijeca, na tle je stavlja i potom nogama gazi. Dođi ako si spreman na to.