Ko maslačak dahom vetra srce puklo je a za tobom ludo tuklo je Bol duboka kao bezdan sada mrvi me mesto tebe nocas grli me


ko-maslaak-dahom-vetra-srce-puklo-a-za-tobom-ludo-tuklo-bol-duboka-kao-bezdan-sada-mrvi-me-mesto-tebe-nocas-grli-me
komaslačakdahomvetrasrcepuklozatobomludotukloboldubokakaobezdansadamrvimemestotebenocasgrliko maslačakmaslačak dahomdahom vetravetra srcesrce puklopuklo jeza tobomtobom ludoludo tuklotuklo jeje bolbol dubokaduboka kaokao bezdanbezdan sadasada mrvimrvi meme mestomesto tebetebe nocasnocas grligrli meko maslačak dahommaslačak dahom vetradahom vetra srcevetra srce puklosrce puklo jeje a zaa za tobomza tobom ludotobom ludo tukloludo tuklo jetuklo je bolje bol dubokabol duboka kaoduboka kao bezdankao bezdan sadabezdan sada mrvisada mrvi memrvi me mestome mesto tebemesto tebe nocastebe nocas grlinocas grli meko maslačak dahom vetramaslačak dahom vetra srcedahom vetra srce puklovetra srce puklo jepuklo je a zaje a za toboma za tobom ludoza tobom ludo tuklotobom ludo tuklo jeludo tuklo je boltuklo je bol dubokaje bol duboka kaobol duboka kao bezdanduboka kao bezdan sadakao bezdan sada mrvibezdan sada mrvi mesada mrvi me mestomrvi me mesto tebeme mesto tebe nocasmesto tebe nocas grlitebe nocas grli meko maslačak dahom vetra srcemaslačak dahom vetra srce puklodahom vetra srce puklo jesrce puklo je a zapuklo je a za tobomje a za tobom ludoa za tobom ludo tukloza tobom ludo tuklo jetobom ludo tuklo je bolludo tuklo je bol dubokatuklo je bol duboka kaoje bol duboka kao bezdanbol duboka kao bezdan sadaduboka kao bezdan sada mrvikao bezdan sada mrvi mebezdan sada mrvi me mestosada mrvi me mesto tebemrvi me mesto tebe nocasme mesto tebe nocas grlimesto tebe nocas grli me

Ko me iza ledja kudi, taj me se boji, a ko me u oči hvali, taj me prezire.Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.Boli me ovo moje zgodno dupe za tebe…! :))…Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.