Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.


ko-ima-silu-uzima-silom-ko-nema-silu-uzima-pameu
kineske poslovicekoimasiluuzimasilomkonemapamećuko imaima silusilu uzimauzima silomko nemanema silusilu uzimauzima pamećuko ima siluima silu uzimasilu uzima silomko nema silunema silu uzimasilu uzima pamećuko ima silu uzimaima silu uzima silomko nema silu uzimanema silu uzima pamećuko ima silu uzima silomko nema silu uzima pameću

Religija, bila ona hrišćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svetu.Džentlmen je onaj koji daje više svetu nego što uzima od njega.Mašta bombaša samoubice ga navodi da veruje u uzvišeno herojsko delo, dok se on zapravo samo bespotrebno raznosi i uzima tuđe živote.Jer pravo je da se i onima koji su inače lošiji uzima za dobro njihova hrabrost ogledana u ratu za otadžbinu: time što su svojim junaštvom zbrisali pomen o svojim manama oni su opštem dobru više koristili nego što su pojedincima naneli štetu.Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.