Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.


ko-ima-silu-uzima-silom-ko-nema-silu-uzima-pameu
kineske poslovicekoimasiluuzimasilomkonemapamećuko imaima silusilu uzimauzima silomko nemanema silusilu uzimauzima pamećuko ima siluima silu uzimasilu uzima silomko nema silunema silu uzimasilu uzima pamećuko ima silu uzimaima silu uzima silomko nema silu uzimanema silu uzima pamećuko ima silu uzima silomko nema silu uzima pameću

Religija, bila ona hrišćanska, hinduistička ili muslimanska, predstavlja najmoćniju silu na svetu.Džentlmen je onaj koji daje više svetu nego što uzima od njega.Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan.Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.Mašta bombaša samoubice ga navodi da veruje u uzvišeno herojsko delo, dok se on zapravo samo bespotrebno raznosi i uzima tuđe živote.