Ko hoće druge kažnjavati treba od sebe početi. - Činija Citata

Ko hoće druge kažnjavati treba od sebe početi.


ko-hoe-druge-kanjavati-treba-od-sebe-poeti
nemačka poslovicakohoćedrugekažnjavatitrebaodsebepočetiko hoćehoće drugedruge kažnjavatikažnjavati trebatreba odod sebesebe početiko hoće drugehoće druge kažnjavatidruge kažnjavati trebakažnjavati treba odtreba od sebeod sebe početiko hoće druge kažnjavatihoće druge kažnjavati trebadruge kažnjavati treba odkažnjavati treba od sebetreba od sebe početiko hoće druge kažnjavati trebahoće druge kažnjavati treba oddruge kažnjavati treba od sebekažnjavati treba od sebe početi

Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Ko hoće da upravlja ljudima, ne treba da ih tera ispred sebe već da ide za njima.Ko druge vređa, sebe ne zaštićuje.Početak je mudrosti strah Gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno početi? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest, koračiti nogom na pravi put.Ko o drugima hoće govoriti, treba da bude čist pred ogledalom.Ko od drugog hoće sreću, ukrašće samo njegovu nesreću.