Ko je gospodar svoje žeđi, gospodar je svog zdravlja. - Činija Citata

Ko je gospodar svoje žeđi, gospodar je svog zdravlja.


ko-gospodar-svoje-ei-gospodar-svog-zdravlja
francuske poslovicekogospodarsvoježeđisvogzdravljako jeje gospodargospodar svojesvoje žeđigospodar jeje svogsvog zdravljako je gospodarje gospodar svojegospodar svoje žeđigospodar je svogje svog zdravljako je gospodar svojeje gospodar svoje žeđigospodar je svog zdravljako je gospodar svoje žeđi

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se.Navika je dobar sluga, ali loš gospodarNavika je dobar sluga, ali loš gospodar.Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob.Ego nije gospodar vlastite kuće.Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.