Ko je dužan i na Božid je tužan.


ko-an-i-na-boid-an
hrvatske poslovicekodužannabožidtužanko jeje dužandužan ii nana božidbožid jeje tužanko je dužanje dužan idužan i nai na božidna božid jebožid je tužanko je dužan ije dužan i nadužan i na božidi na božid jena božid je tužanko je dužan i naje dužan i na božiddužan i na božid jei na božid je tužan

Od sve kradje na Božid ni mesa.Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.Ko poznaje druge, bistar je. Ko poznaje sebe, mudar je. Ko pobedi druge, silovit je. Ko pobedi sebe, snažan je. Ko povredi sebe, moćan je. Ko dovoljan je samom sebi, bogat je. Ko sačuva položaj, trpeljiv je. Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi.Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…Početak je mudrosti strah Gospodnji. Ko nije pravilno počeo, kako će pravilno početi? Ko je od početka pošao krivim putem, mora se vratiti nazad i uhvatiti pravilan početak, to jest, koračiti nogom na pravi put.Ako živiš dosadan, tužan život zato što si slušao mamu, tatu, učitelja, sveštenika, ili nekog tipa na TV-u koji ti je pričao šta treba da radiš, onda si to zaslužio.