Kažu da smo od mleka jači. – Probaj nakon 5 čaša mleka gurnuti zid – ne možeš. – A probaj nakon 5 čaša votke. Zid se pomera sam. xD - Činija Citata

Kažu da smo od mleka jači. – Probaj nakon 5 čaša mleka gurnuti zid – ne možeš. – A probaj nakon 5 čaša votke. Zid se pomera sam. xD


kau-da-smo-od-mleka-jai-probaj-nakon-5-aa-mleka-gurnuti-zid-ne-moe-a-probaj-nakon-5-aa-votke-zid-se-pomera-sam-xd
kažudasmoodmlekajačiprobajnakon5čaagurnutizidnemožeprobajvotkezidsepomerasamxdkažu dada smosmo odod mlekamleka jači– probajprobaj nakon5 čašačaša mlekamleka gurnutigurnuti zidzid –– nene možešprobaj nakon5 čašačaša votkezid sese pomerapomera samkažu da smoda smo odsmo od mlekaod mleka jači– probaj nakonprobaj nakon 5nakon 5 čaša5 čaša mlekačaša mleka gurnutimleka gurnuti zidgurnuti zid –zid – ne– ne možeš– a probaja probaj nakonprobaj nakon 5nakon 5 čaša5 čaša votkezid se pomerase pomera samkažu da smo odda smo od mlekasmo od mleka jači– probaj nakon 5probaj nakon 5 čašanakon 5 čaša mleka5 čaša mleka gurnutičaša mleka gurnuti zidmleka gurnuti zid –gurnuti zid – nezid – ne možeš– a probaj nakona probaj nakon 5probaj nakon 5 čašanakon 5 čaša votkezid se pomera samkažu da smo od mlekada smo od mleka jači– probaj nakon 5 čašaprobaj nakon 5 čaša mlekanakon 5 čaša mleka gurnuti5 čaša mleka gurnuti zidčaša mleka gurnuti zid –mleka gurnuti zid – negurnuti zid – ne možeš– a probaj nakon 5a probaj nakon 5 čašaprobaj nakon 5 čaša votke

Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xDKad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)Nema boljeg ulaganja za bilo koju zajednicu od sipanja mleka u bebe.Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam.- Zar ne misliš da bi trebalo da budeš opreznija?- Zašto? - upitala je razdraženo. - On je samo zanimljiviji od drugih. Nimalo opasniji. I po čemu bi to bio? Je li on opasni vuk, a ja naivna Crvenkapa? Ili sam skupocjena čaša koju će ispustiti iz ruke. Ništa mi se ne može desiti što ja ne želim.Nekoliko čaša vina sklope stotinu poslova.