Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu? - Činija Citata

Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?


kau-da-knjiga-najvei-ovekov-prijatelj-a-to-isto-tvrde-i-za-psa-to-se-ve-jedanput-ne-odlue-ko-najvei-prijatelj-pa-da-kupim-psa-ili-knjigu
momo kaporkažudaknjiganajvećičovekovprijateljtoistotvrdezapsaŠtosevećjedanputneodlučekoprijateljpakupimpsailiknjigukažu dada jeje knjigaknjiga najvećinajveći čovekovčovekov prijateljisto tvrdetvrde ii zaza psaŠto sese većveć jedanputjedanput nene odlučeodluče koko jeje najvećinajveći prijateljprijatelj papa dada kupimkupim psaili knjigukažu da jeda je knjigaje knjiga najvećiknjiga najveći čovekovnajveći čovekov prijatelja to istoisto tvrde itvrde i zai za psaŠto se većse već jedanputveć jedanput nejedanput ne odlučene odluče koodluče ko jeko je najvećije najveći prijateljnajveći prijatelj paprijatelj pa dapa da kupimda kupim psa

Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost.Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita.Ako prihvatiš izgladnelog psa i nahraniš ga, on te neće ujesti. To je razlika između psa i čoveka.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Živimo na zemlji samo jedan dan, ili manje. Daj mi snage da oprostim. Jer, ko oprosti on je najveći. A znam, zaboraviti ne mogu.