Kao što se dva jednaka magnetna pola odbijaju, tako se i dva ista spola ne sabiraju.


kao-to-se-dva-jednaka-magnetna-pola-odbijaju-tako-se-i-dva-ista-spola-ne-sabiraju
poslovice korisnikakaotosedvajednakamagnetnapolaodbijajutakoistaspolanesabirajukao štošto sese dvadva jednakajednaka magnetnamagnetna polapola odbijajutako sese ii dvadva istaista spolaspola nene sabirajukao što sešto se dvase dva jednakadva jednaka magnetnajednaka magnetna polamagnetna pola odbijajutako se ise i dvai dva istadva ista spolaista spola nespola ne sabirajukao što se dvašto se dva jednakase dva jednaka magnetnadva jednaka magnetna polajednaka magnetna pola odbijajutako se i dvase i dva istai dva ista spoladva ista spola neista spola ne sabirajukao što se dva jednakašto se dva jednaka magnetnase dva jednaka magnetna poladva jednaka magnetna pola odbijajutako se i dva istase i dva ista spolai dva ista spola nedva ista spola ne sabiraju

Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka.Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka.Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara.Sve što se jednom desi, ne mora se nikada ponoviti, ali sve što se desi dva puta, desiće se sigurno i treći put.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.