Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju. - Činija Citata

Kako to da su mala deca tako inteligentna a odrasli ljudi tako glupi? Mora da je obrazovanje u pitanju.


kako-to-da-su-mala-deca-tako-inteligentna-a-odrasli-ljudi-tako-glupi-mora-da-obrazovanje-u-pitanju
aleksandar dimakakotodasumaladecatakointeligentnaodrasliljudiglupimoraobrazovanjepitanjuda susu malamala decadeca takotako inteligentnaodrasli ljudiljudi takotako glupimora dada jeje obrazovanjeobrazovanje uu pitanjukako to dada su malasu mala decamala deca takodeca tako inteligentnainteligentna a odraslia odrasli ljudiodrasli ljudi takoljudi tako glupimora da jeda je obrazovanjeje obrazovanje uobrazovanje u pitanjukako to da suda su mala decasu mala deca takomala deca tako inteligentnatako inteligentna a odrasliinteligentna a odrasli ljudia odrasli ljudi takoodrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanjeda je obrazovanje uje obrazovanje u pitanjukako to da su malada su mala deca takosu mala deca tako inteligentnadeca tako inteligentna a odraslitako inteligentna a odrasli ljudiinteligentna a odrasli ljudi takoa odrasli ljudi tako glupimora da je obrazovanje uda je obrazovanje u pitanju

Tvrdice su obično veliki plašljivci. Tvrdice nisu tvrdi samo u pitanju novca, nego i u pitanju prijateljstva i dobrote. Oni su sitničari i zavidljivci; i kao što teško nekom pruže zlatnu monetu, isto su tako uzdržljivi i da drugima učine uslugu, makar i rečju. Čovek tvrdica, to je inkarnacija ne samo jednog poroka, nego je to zbir nekoliko poroka, od kojih je njegova škrtost samo njihova najvidnija manifestacija.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti?