Kako sam lijep sve mi se cure sviđaju…


kako-sam-lijep-sve-mi-se-cure-sviaju
kakosamlijepsvemisecuresviđaju…kako samsam lijeplijep svesve mimi sese curecure sviđaju…kako sam lijepsam lijep svelijep sve misve mi semi se curese cure sviđaju…kako sam lijep svesam lijep sve milijep sve mi sesve mi se curemi se cure sviđaju…kako sam lijep sve misam lijep sve mi selijep sve mi se curesve mi se cure sviđaju…

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.Halle Berry je tako lijepa i htjela sam je poljubiti. Rekla sam reditelju i scenaristima: Kako možete imati nas dvije u filmu a da se ne poljubimo? Pa to je prava šteta!Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra.Ponovo sam veran svojim snovima, i to je taj užas. Zato što sve ide kako sam želeo i znam da će uskoro sve biti uništeno.Kako da razumem ovo: Ubiti se zbog jedne žene? A gde su sve one ostale?