Kako bi proizvodio osećaje, čovek mora imati radni ugovor s ludošću. - Činija Citata

Kako bi proizvodio osećaje, čovek mora imati radni ugovor s ludošću.


kako-bi-proizvodio-oseaje-ovek-mora-imati-radni-ugovor-s-ludou
kristijan diorkakobiproizvodioosećaječovekmoraimatiradniugovorludoćukako bibi proizvodioproizvodio osećaječovek moramora imatiimati radniradni ugovors ludošćukako bi proizvodiobi proizvodio osećaječovek mora imatimora imati radniimati radni ugovorradni ugovor sugovor s ludošćukako bi proizvodio osećaječovek mora imati radnimora imati radni ugovorimati radni ugovor sradni ugovor s ludošćučovek mora imati radni ugovormora imati radni ugovor simati radni ugovor s ludošću

Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥Koliko bi očiju trebao imati čovek da opazi sreću koja ga okružuje?Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada.