Kako bi proizvodio osećaje, čovek mora imati radni ugovor s ludošću.


kako-bi-proizvodio-oseaje-ovek-mora-imati-radni-ugovor-s-ludou
kristijan diorkakobiproizvodioosećaječovekmoraimatiradniugovorludoćukako bibi proizvodioproizvodio osećaječovek moramora imatiimati radniradni ugovors ludošćukako bi proizvodiobi proizvodio osećaječovek mora imatimora imati radniimati radni ugovorradni ugovor sugovor s ludošćukako bi proizvodio osećaječovek mora imati radnimora imati radni ugovorimati radni ugovor sradni ugovor s ludošćučovek mora imati radni ugovormora imati radni ugovor simati radni ugovor s ludošću

Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže Da i preuzima obavezu da to ponavlja celog života.Teže je prikrivati osećaje koje imamo, nego glumiti osećaje koje nemamo..! ♥Mi moramo u Jugoslaviji, naprimer pokazati da ne može biti manjine i većine. Socijalizam manjinu i većinu odbacuje. On traži ravnopravnost između manjine i većine, a onda nema ni većine ni manjine, nego ima samo jedan narod, proizvođač, radni čovek, socijalistički čovek.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija.Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.