Kakav krasan svršetak onoga ko u ljubavi umire. - Činija Citata

Kakav krasan svršetak onoga ko u ljubavi umire.


kakav-krasan-svretak-onoga-ko-u-ljubavi-umire
frančesko petrarkakakavkrasansvretakonogakoljubaviumirekakav krasankrasan svršetaksvršetak onogaonoga koko uu ljubaviljubavi umirekakav krasan svršetakkrasan svršetak onogasvršetak onoga koonoga ko uko u ljubaviu ljubavi umirekakav krasan svršetak onogakrasan svršetak onoga kosvršetak onoga ko uonoga ko u ljubaviko u ljubavi umirekakav krasan svršetak onoga kokrasan svršetak onoga ko usvršetak onoga ko u ljubavionoga ko u ljubavi umire

Ne treba voljeti ni onoga koga se bojiš, ni onoga ko se tebe boji.Ko ima sreće u kartama, nema je u ljubavi. Da, a ko nema sreće u ljubavi, nema je ni u čemu.Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana.Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli.Kad čovek ostane u mraku, ne traži onoga ko je ugasio sveću, nego drugu sveću.Uspjeh jedne šale leži u uhu onoga koji sluša, a ne u jeziku onoga koji kaže.