Kak pri jelu, tak pri djelu.


kak-pri-jelu-tak-pri-djelu
hrvatske poslovicekakprijelutakdjelukak pripri jelutak pripri djelukak pri jelutak pri djelu

Naš čovek ne ume da se lako i pravovremeno zaustavi ni pri usponu ni pri padu.Ljubav… Ona je teška kao bolest i kada čovek ima sreće da je preživi, zauvek mu ostanu ožiljci koji probadaju u određeno vreme; pri pomenu nekog imena, u nekom bledom predvečerju, uz muziku koju smo nekada zajedno slušali, čak i pri letimičnom pogledu na ulični sat pod kojim smo se sastajali.Lakome su oci pri pogaci.Loša je bludnica koja pri svakom zagrljaju dobije dete.Lepo je ono što nam godi, a da pri tome nemamo nikakav interes.Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve.