Šta kaže zubarka u toku sexa?? ;) Ovaj nije za vađenje! xDD


kae-zubarka-u-toku-sexa-ovaj-nije-za-vaenje-xdd
ŠtakažezubarkatokusexaovajnijezavađenjexddŠta kažekaže zubarkazubarka uu tokutoku sexa) ovajovaj nijenije zaza vađenjeŠta kaže zubarkakaže zubarka uzubarka u tokuu toku sexa) ovaj nijeovaj nije zanije za vađenjeŠta kaže zubarka ukaže zubarka u tokuzubarka u toku sexa) ovaj nije zaovaj nije za vađenjeŠta kaže zubarka u tokukaže zubarka u toku sexa) ovaj nije za vađenje

Pre sexa skidate jedno drugo, posle sexa se sami oblacite! Poenta: Niko nece da ti pomogne kad si izje*an ! :DKad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.Šta kaže Stanija kad joj kucaju na vrata? – Čekaaaaj, obučena sam! xDMoraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život.Šta ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća.