Kaže komšinica: Nisam meka na rečima. Bolje mi ide s tvrdim. :D


kae-kominica-nisam-meka-na-reima-bolje-mi-ide-s-tvrdim-d
kažekominicanisammekanarečimaboljemiidetvrdimkaže komšinicanisam mekameka nana rečimabolje mimi ideide ss tvrdimnisam meka nameka na rečimabolje mi idemi ide side s tvrdimnisam meka na rečimabolje mi ide smi ide s tvrdimbolje mi ide s tvrdim

Svi mi koji smo ruzni..Al` jbg, zivot ide daljee…. :DBolje je verovati svoim očima nego tudjim rečima.Onaj osećaj kad ustanes na levu nogu pa ti čak ni ispijanje jutarnje kafe ne ide kako treba!….. :DTreba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide.Nisam nikada razgovarala s teroristima dok nisu postali premijeri.Idu dva puza putem i jedan ide brze. :D