Kada umrem, Dablin će biti ispisan u mom srcu. Nacije imaju svoj ego, baš kao i ličnosti.


kada-umrem-dablin-e-biti-ispisan-u-mom-srcu-nacije-imaju-svoj-ego-ba-kao-i-linosti
džejms džojskadaumremdablinćebitiispisanmomsrcunacijeimajusvojegobakaoličnostikada umremdablin ćeće bitibiti ispisanispisan uu mommom srcunacije imajuimaju svojsvoj egobaš kaokao ii ličnostidablin će bitiće biti ispisanbiti ispisan uispisan u momu mom srcunacije imaju svojimaju svoj egobaš kao ikao i ličnostidablin će biti ispisanće biti ispisan ubiti ispisan u momispisan u mom srcunacije imaju svoj egobaš kao i ličnostidablin će biti ispisan uće biti ispisan u mombiti ispisan u mom srcu

I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.Samo izvolite, poslužite se mojom dobrotom, trošite moju iskrenost, hranite svoj ego mojom ljubavlju, gužvajte moje emocije kao staru hartiju, uzalud vam trud ...Sam je cvijet, lotosov pupoljak u tvom srcu. Samoća je pozitivna, samoća je zdrava. Užitak je biti svoj.Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja.Čuo sam da će sutra biti bolje, a ja baš sutra neću biti ovde.