Kada se setim kako smo krali kao deca, zamalo ministri da postanemo :)


kada-se-setim-kako-smo-krali-kao-deca-zamalo-ministri-da-postanemo
kadasesetimkakosmokralikaodecazamaloministridapostanemokada sese setimsetim kakokako smosmo kralikrali kaokao decazamalo ministriministri dada postanemokada se setimse setim kakosetim kako smokako smo kralismo krali kaokrali kao decazamalo ministri daministri da postanemokada se setim kakose setim kako smosetim kako smo kralikako smo krali kaosmo krali kao decazamalo ministri da postanemokada se setim kako smose setim kako smo kralisetim kako smo krali kaokako smo krali kao deca

Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Ono što nama treba je heroj koji će podržati poražene, don Kihot sa vetrenjačama, sada i ovde, i taman kada se ponadamo da smo ga pronašli, vidimo ga kako lomi hleb sa nerijateljem i smeje se i pozdravlja šeširom, kao da u sebi misli da smo proklete budale kada smo verovali u njega, što i jesmo.Kada me odbiju, umesto da se povučem,  ja na to gledam kao da mi neko svira trubu u uho kako bi me probudio i naveo da nastavim.Svi smo mi deca. Jedina razlika je u našim igračkama.Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke.Kada se zaljubimo sami sebi smo jako različiti nego što smo to bili pre ljubavi.