Kada počinjemo, ne znamo kako će se to završiti.


kada-poinjemo-ne-znamo-kako-e-se-to-zavriti
herodotkadapočinjemoneznamokakoćesetozavritikada počinjemone znamoznamo kakokako ćeće sene znamo kakoznamo kako ćekako će sese to završitine znamo kako ćeznamo kako će seće se to završitine znamo kako će sekako će se to završiti

Kada sam bio u srednjoj školi nastavnik mi je rekao da ću najverovatnije završiti na električnoj stolici.U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Kada se setim kako smo krali kao deca, zamalo ministri da postanemo :)Ljubav ne postavlja suvišna pitanja, jer ako počnemo da mislimo, počinjemo i da se plašimo.