Kada čovek već napuni četrdeset godina, svaka promena postaje odvratni simbol prolaska vremena.


kada-ovek-ve-napuni-etrdeset-godina-svaka-promena-postaje-odvratni-simbol-prolaska-vremena
horhe luis borheskadačovekvećnapuničetrdesetgodinasvakapromenapostajeodvratnisimbolprolaskavremenakada čovekčovek većveć napuninapuni četrdesetčetrdeset godinasvaka promenapromena postajepostaje odvratniodvratni simbolsimbol prolaskaprolaska vremenakada čovek većčovek već napuniveć napuni četrdesetnapuni četrdeset godinasvaka promena postajepromena postaje odvratnipostaje odvratni simbolodvratni simbol prolaskasimbol prolaska vremenakada čovek već napuničovek već napuni četrdesetveć napuni četrdeset godinasvaka promena postaje odvratnipromena postaje odvratni simbolpostaje odvratni simbol prolaskaodvratni simbol prolaska vremenakada čovek već napuni četrdesetčovek već napuni četrdeset godinasvaka promena postaje odvratni simbolpromena postaje odvratni simbol prolaskapostaje odvratni simbol prolaska vremena

Veterinar sam četrdeset godina, a još nisam video ovakvu stoku.Smešno je možda, bio sam čovek s onim od juče i hoću da budem čovek s ovim od danas, drukčijim, možda i suprotnim ali me to ne buni jer čovek je promena, a zlo je ako ne poslušamo savest kad se javi.Četrdeset mi je godina ružno doba: čovjek je još mlad kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam deset godina više pa bi me starost čuvala od pobuna ili deset godina manje pa bi mi bilo svejedno. Jer trideset godina je mladost, to sad mislim, kad sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe.Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...Ja verujem da svaka priča pronađe onoga kome je namenjena; poput poruke upućene iz dalekih vremena.Vi ste, zaista bogata zemlja - kazao je stranac umoran od čuda. I jesmo - odgovorio sam ponosno. Već duže od četrdeset godina, oni koji su na vlasti uporno kradu, a vidite, još dosta toga je ostalo! Bog čuva Srbiju, pandur ćupriju, a budala pare.