Kada na određen način odajete utisak uspješnog čovjeka, to može razljutiti čak i magarca. - Činija Citata

Kada na određen način odajete utisak uspješnog čovjeka, to može razljutiti čak i magarca.


kada-na-odre-nain-odajete-utisak-uspjenog-ovjeka-to-moe-razljutiti-ak-i-magarca
alber kamikadanaodređennačinodajeteutisakuspjenogčovjekatomožerazljutitičakmagarcakada nana određenodređen načinnačin odajeteodajete utisakutisak uspješnoguspješnog čovjekamože razljutitirazljutiti čakčak ii magarcakada na određenna određen načinodređen način odajetenačin odajete utisakodajete utisak uspješnogutisak uspješnog čovjekamože razljutiti čakrazljutiti čak ičak i magarcakada na određen načinna određen način odajeteodređen način odajete utisaknačin odajete utisak uspješnogodajete utisak uspješnog čovjekamože razljutiti čak irazljutiti čak i magarcakada na određen način odajetena određen način odajete utisakodređen način odajete utisak uspješnognačin odajete utisak uspješnog čovjekamože razljutiti čak i magarca

Kada je on ovde, čak i nesigurnost je nesigurna. A nisam siguran čak ni u to.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.Najveće zadovoljstvo nije u seksu, već u strasti. Kada je strast velika, seks dolazi da bi dovršio ples, ali on nikad nije bitan. Onaj ko je zaljubljen vodi ljubav čak i kada to ne radi. Kada se tela susretnu, to je samo prelivanje čaše!Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Kada sam zaista počeo voleti sebe, prestao sam samom sebi krasti svoje vreme, i prestao sam praviti grandiozne projekte za budućnost. Danas radim samo ono što mi donosi radost i sreću. Radim stvari koje volim raditi i koje vesele moje srce i činim to na svoj vlastiti način i u svom vlastitom ritmu. Danas znam da se to zove jednostavnost.