Kada mi je teško, bežim u samoću. Kad mi je još teže, tražim dobre ljude.


kada-mi-teko-beim-u-samou-kad-mi-jo-tee-traim-dobre-ljude
meša selimovićkadamitekobežimsamoćukadjotežetražimdobreljudekada mimi jeje teškobežim uu samoćukad mimi jeje jošjoš težetražim dobredobre ljudekada mi jemi je teškobežim u samoćukad mi jemi je jošje još težetražim dobre ljudekada mi je teškokad mi je jošmi je još težekad mi je još teže

Tko svoga sluša, teško njemu, a tko nikoga ne sluša, još teže mu.Teško se budim, a još teže prestajem da sanjam.Teško je bolovati, ali još teže nad bolešću sedeti.Teško je podneti neuspeh, ali još teže nikada ne pokušati uspeti.Teško je trpeti glad, ali još teže je napraviti sam sebi da jedeš!Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...