Kada ljubav prema otadžbini zamre, tada i država mora umreti.


kada-ljubav-prema-otadbini-zamre-tada-i-drava-mora-umreti
mihajlo pupinkadaljubavpremaotadžbinizamretadadržavamoraumretikada ljubavljubav premaprema otadžbiniotadžbini zamretada ii državadržava moramora umretikada ljubav premaljubav prema otadžbiniprema otadžbini zamretada i državai država moradržava mora umretikada ljubav prema otadžbiniljubav prema otadžbini zamretada i država morai država mora umretikada ljubav prema otadžbini zamretada i država mora umreti

Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.Mlad može, a star mora umreti.Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.Materinska ljubav i ljubav prema majci su najlepše poruke božanstva ljudima na zemlji.