Kada dođu loša vremena, ostat ćeš sam.


kada-dou-loa-vremena-ostat-e-sam
ovidijekadadođuloavremenaostatćesamkada dođudođu lošaloša vremenaostat ćešćeš samkada dođu lošadođu loša vremenaostat ćeš samkada dođu loša vremena

Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam.Kada sam imao 6 godina, hteo sam da budem kuvar. Kada sam napunio 7, želeo sam da budem Napoleon. I moja ambicija je nastavila da raste posle toga.Pa možda sam loša, ali sam savršeno dobra u tome. xDDU bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.