Kad zlato govori, nijedan drugi govor ne pomaže.


kad-zlato-govori-nijedan-drugi-govor-ne-pomae
latinske poslovicekadzlatogovorinijedandrugigovornepomažekad zlatozlato govorinijedan drugidrugi govorne pomažekad zlato govorinijedan drugi govordrugi govor negovor ne pomaženijedan drugi govor nedrugi govor ne pomaženijedan drugi govor ne pomaže

Ali nijedan drugi tebe ne može da zameniKad bi ljudi uvek isti ostajali, nikada nijedan narod ne bi se poboljšao ni prosvetio.Kad nemaš ništa za reći, ne govori.Kad ti žena govori, smej se i ne slušaj je.Pošto su sve stvari jedno, koji prostor ostaje za govor? Jedan plus govor čine dva. Dva plus jedan čine tri. Kad se odavde pođe dalje, čak ni najveštiji račundžija neće moći da dospe do kraja, a još manje običan svet! Ako idući od ničeg ka nečem možemo da dosegnemo tri, koliko ćemo više dosegnuti ako od nečeg idemo ka nečemu! Ne idimo dalje. Zaustavimo se tu.Kad novac govori, savest ćuti.