Kad je volja spremna, noge su lagane.


kad-volja-spremna-noge-su-lagane
italijanske poslovicekadvoljaspremnanogesulaganekad jeje voljavolja spremnanoge susu laganekad je voljaje volja spremnanoge su laganekad je volja spremna

U laži su kratke noge.Pederska je tuga pregolema, guza spremna a parade nema… :)))))Sveukupna sreća se povećava kada je osoba spremna biti to što je.Svoja kuda, svoja volja, za svakog je ponajbolja.Kad su pored tebe drugovi su najbolji,cim se okrenes pljuju i ogovarajuZnala je pouzdano šta je njen životni san i bila je spremna na sve da bi ga ostvarila.