Kad vaš neprijatelj čini ozbiljnu grešku, nemojte biti nepristojni i ometati ga.


kad-va-neprijatelj-ini-ozbiljnu-greku-nemojte-biti-nepristojni-i-ometati-ga
napoleon bonapartakadvaneprijateljčiniozbiljnugrekunemojtebitinepristojniometatigakad vašvaš neprijateljneprijatelj činičini ozbiljnuozbiljnu greškunemojte bitibiti nepristojninepristojni ii ometatiometati gakad vaš neprijateljvaš neprijatelj činineprijatelj čini ozbiljnučini ozbiljnu greškunemojte biti nepristojnibiti nepristojni inepristojni i ometatii ometati gakad vaš neprijatelj činivaš neprijatelj čini ozbiljnuneprijatelj čini ozbiljnu greškunemojte biti nepristojni ibiti nepristojni i ometatinepristojni i ometati gakad vaš neprijatelj čini ozbiljnuvaš neprijatelj čini ozbiljnu greškunemojte biti nepristojni i ometatibiti nepristojni i ometati ga

U vreme brzih promena, iskustvo može biti vaš najveći neprijatelj.Čovek koji je napravio grešku i ne ispravi je, pravi drugu grešku.Poverenje je skup poklon, nemojte ga ocekivati od jeftinih ljudi.Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti.Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj.Nikada nemojte reći da ste sreli najglupljeg čovjeka; uvjek se može desiti da ga neko pretekne!