Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.


kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
konfučijekadzemljipostojiredbedaponiženjesusramotakadavladaneredondabogastvougledkad uu zemljizemlji postojipostoji redbeda ii poniženjeponiženje susu sramotakada uu zemljizemlji vladavlada neredonda susu bogastvobogastvo ii ugledugled sramotakad u zemljiu zemlji postojizemlji postoji redbeda i poniženjei poniženje suponiženje su sramotakada u zemljiu zemlji vladazemlji vlada neredonda su bogastvosu bogastvo ibogastvo i ugledi ugled sramotakad u zemlji postojiu zemlji postoji redbeda i poniženje sui poniženje su sramotakada u zemlji vladau zemlji vlada neredonda su bogastvo isu bogastvo i ugledbogastvo i ugled sramotakad u zemlji postoji redbeda i poniženje su sramotakada u zemlji vlada neredonda su bogastvo i ugledsu bogastvo i ugled sramota

Kada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Nije sramota pasti, sramota je ne dići se.Nije sramota ne znati, sramota je neznati.Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.Potrudite se da imate dobre misli i dobre želje i prijateljima i neprijateljima i videćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod Bog blagoslov da imamo izobilje na zemlji. Tako su blažene u ovom životu smirene i krotke duše.Grjehota i sramota najbliže su susjede, cuvaj se prve, pa se ne boj druge