Kad u prepunom kaficu cujete pesmu  Ko te ima taj te nema, proverite gde vam je novcanik… :D :D ha, ha, haaa..


kad-u-prepunom-kaficu-cujete-pesmu-ko-te-ima-taj-te-nema-proverite-gde-vam-novcanik-d-d-ha-ha-haaa
kadprepunomkaficucujetepesmukoteimatajnemaproveritegdevamnovcanik…hahaaakad uu prepunomprepunom kaficukaficu cujetecujete pesmupesmukoko tete imaima tajtaj tete nemaproverite gdegde vamvam jeje novcanik…d hakad u prepunomu prepunom kaficuprepunom kaficu cujetekaficu cujete pesmucujete pesmupesmu koko teko te imate ima tajima taj tetaj te nemaproverite gde vamgde vam jevam je novcanik…kad u prepunom kaficuu prepunom kaficu cujeteprepunom kaficu cujete pesmukaficu cujete pesmucujete pesmu kopesmu ko teko te imako te ima tajte ima taj teima taj te nemaproverite gde vam jegde vam je novcanik…kad u prepunom kaficu cujeteu prepunom kaficu cujete pesmuprepunom kaficu cujete pesmukaficu cujete pesmu kocujete pesmu ko tepesmu ko te imako te ima tajko te ima taj tete ima taj te nemaproverite gde vam je novcanik…

Kad u prepunom autobusu čujete pesmu ko te ima, taj te nema proverite gde vam je novčanik… xDKo te ima,taj te nema,ko te nema taj te smaraaDevojka mi poslala u poruci Napali me. ;), a ja joj odgovorio Ko te je napao?. :DKad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :DKo je taj Feat. koji se pojavljuje u skoro svakoj pesmi? :DVoli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D